Традиция, която се превръща в емблема за един град

Духовата музика на един град – тя определя самочувствието, създава настроението на неговите граждани, спомага за естетическото и музикално възпитание.

Началото:
Годината 1882 става рождена дата за духовата музика в гр.Севлиево. Тогава към 10-та пеша дружина се сформира първия в града духов оркестър с капелмайстор руснак. Това важно музикално събитие става няколко години след появата на духовите оркестри в България. Севлиево е един от първите градове, в които зазвучават изпълнения на духови музикални инстументи.
Военните духови оркестри изиграват съществена роля в музикалната история на града. Участват във всички мероприятия, организирани от градската управа. Приемат се спонтанно и възторжено и скоро стават необходими и обичани от населението. Но тяхното пребиваване в града не е постоянно и когато те се разформират севлиевци чувстват една празнина, която с много усилия, ентусиазъм и вдъхновение, и с малко налични средства създават малки цивилни състави.
За това в богатата история на духовата музика в гр.Севлиево, често се редуват прояви на военни и цивилни духови оркестри.
Няколко години след първата музикална изява, група местни музиканти образуват малък цивилен духов оркестър за обслужване нуждите на града при сватби, градски тържества и др. Оркестърът е наречен “Арфа”, а през 1907г. в Севлиево е дислоциран 9-ти артилерийски полк, като към него е сформиран духов оркестър в малък състав без капелмайстор.
1920г. – полага се началото на малък цивилен духов оркестър в състав от 6 души.
1921г. – в града пристига руският Дроздовски полк с много добър духов оркестър под ръководството на капелмайстора капитан Дубатов. Оркестърът свири на тържества, сватби, погребения и всички празници. След две години през 1923г. Дроздовският полк е разпуснат, а заеднос него и оркестърът.
1924г. – в града пристига от Разград 8-ми конен полк, придружен от извънщатния духов оркестър с диригент Александър Брендеев – руснак. При първоначалния си състав този оркестър работи до 1927г., когато за капелмайстор е назначен Димитър К. Божинов от Севлиево, завършил музикално образование. Със съдействието на държавните учреждения и градския общински съвет, оркестърът е попълнен и започва концертна дейност. За доста кратък срок той се изравнява по художествено равнище с редица оркестри от страната, които имат по-дългогодишна изпълнителска дейност.
1928г. – образува се първия ученически духов оркестър с диригрнт Стефан Хаджийонков /учител по музика, завършил музикално образование в София/ и помощник диригент Димитър Костов, заменен по-късно от Асен Попиванов. Благодарение на ентосиазма и желанието за публична изява на учениците, оркестърът подготвя богата програма, с която излиза на празници, манифестации и др. културни мероприятия в града. Две години по-късно изнасят концерти в Севлиево, Сухиндол, Павликени и Дряново на добро художествено и изпълнителско ниво. Оркестърът просъществува до 1944г.
Нуждата от граждански духов оркестър подтиква група младежи, обичащи музиката, да предложат на ръководството на музикално дружество “Лира” да им окаже съдействие за създаването на духов оркестър към дружеството. Вземат инструменти от 9-ти артилерийски полк и оркестърът се сформира с диригент Нягол Цанков. Музика “Лира” – така се нарича този оркестър, участва във всички тържества, утра и вечеринки и свири в цялата севлиевска околия. Прекратява съществуването си през месец юни 1935г., но любовта към музиката остава в сърцата на музикантите и севлиевската общественост.
От 1-ви юли 1935г. към 9-ти артилерийски полк се сформира духов оркестър. За капелмайстор е назначен Иван Георгиев от София. Той се включва в музикалния живот на Севлиево като продължава традициите да се изнасят концерти на открито, подпомага дейността на дружество “Лира” и Читалище “Развитие”. По-късни като диригенти на този състав работят последователно Иван Маринов и Атанас Свиларов.
През 1946г. се създава отново духов оркестър към Гимназията. За ръководител е назначен Иван Овчаров, дългогодишен музикант във военния духов оркестър. През 1947г. оркестърът започва да участва в живота на училището и града, дори замества военната музика при манифестации. Към 1955г. на ученическият духов оркестър е назначен за ръководител Васил Маринов – гимназиален учител по пеене и музика, а от 1959г. - Димитър Лалов – също учител по пеене и музика.
1958г. – в града пристига Никополският пехотен полк със свой духов оркестър с диригент Икономов и Станев, но скоро бива преместен и Севлиево остава без духова музика.
Градският народен съвет в Севлиево привлича музиканти и с решение от 1 юли 1960 г. сформира духов оркестър в състав от 20 души под диригентството на Димитър Вутов Лалов, учител по музика при Политехничесла Гимназия “Цвятко Ганев” (днес СОУ “В.Левски”) и оркестранти:
1. Димитър Костов- флигорна
2. Георги Жаров- флигорна
3. Михаил Ненов- флигорна
4. Тотъо Горалов- флигорна
5. Костадин Цонев- кларинет
6. Стефан Тончев- кларинет
7. Петър Лалев- кларинет
8. Матей Иванов- басфлигорна
9. Стефан Сапарев- баритон
10. Донъо Денков- тромбон
11. Йосиф Джантов- валдхорна
12. Косъо Драгоев- валдхорна
13. Тодор Николов- бас
14. Георги Апостолов- бас
15. Янчо Кръчков- голям барабан
16. Иван Овчаров- малък барабан

През следващите години съставът има многобройни концертни изяви, участия в тържества, манифестации, с които печели обичта и признателността на севлиевци и региона. Утвърден като художествено-творчески колектив от 1972г. оркестъра е щатен към Общинския съвет за култура. Негови диригенти са Димитър Костов, а в последствие до 1985 г. е Петър Кофетаров – кларинетист от габровския духов оркестър.
Оркестърът е участвал в тържествения парад в София по случай “100 години духови оркестри в България”, празници на духовите оркестри в Ботевград и Националния преглед на професионалните граждански духови оркестри в Кърджали. Като солисти са гостували: проф.Сава Димитров – кларинет, Еми Бехар, Борис Неделчев и Деляна Мичева – пиано, Мисак Годжикян и Веселин Тончев – фагот.
През 1984г. – поради високата средна възраст на оркестрантите от оркестъра – Общинския съвет за култура, под председателството на Пеньо Николов, взема решение за съзадаване на ученически духов оркестър, в който да се подготвят бъдещи кадри. За ръководител и диригент е привлечен Ангел Ангелски, до тогава диригент в Троян. На базата на доброто сътрудничество между Община Севлиево и Чхословашкият културен институт, са закупени два непълни комплекта духови музикални инструменти. Към Читалище “Развитие” се създава школа за обучение по духови и ударни инструменти, с разкрити класове по различните инструменти със следните преподаватели:

Ангел Ангелски – цугтромбон, баритон и туба
Христо Василев – кларинет и саксофон
Виталий Щерн – тромпет, алтхорна и ударни инструменти
Йордан Димитров – тромпет и валдхорна
Милена Иванова – флейта
За няколко месеца активна и напрегната работа, с голямо съдействие от страна на отдел “Култура” и отдел “Просвета” на Общината, ръковосдтвото на ЕСПУ “Цвятко Ганев” /днес СОУ “В.Левски”/ с директор по това време Теофан Генов, е сформиран Детско-юношески духав оркестър, а към него е създаден Мажоретен състав с ръководител Маргарита Петева – преподавател по физическо възпитание в ЕСПУ “Цвятко Ганев”. Хореограф на този състав е Милен Рачев от Русе.
На 24-ти май 1985г. за първи път се представя оркестъра и мажоретния състав с композиция върху три марша с главен художествен ръководител Ангел Ангелски. Оркестърът наброява 43 деца-оркестранти , а Мажоретния състав 27 момичета.
От 1985г. за диригент на градския духов оркестър е назначен Ангел Ангелски. Още същата година бе организирано честване “25 години от създаването на оркестъра” с голям концерт, на който на оркестъра е връчен орден “Кирил и Методий” ІІ степен.

Школата за обучение по духови и ударни инструменти продължи да се развива, като през следващите години преподаватели са били:
Владимир Кънев – фагот и ударни инструменти
Веска Маринова – цугтромбон и туба
Пламен Драшков – кларинет и саксофон
Стилиян Коев – тромпет
Георги Донев от В.Търново – цугтромбон и туба
Драгомир Драганов от В.Търново – валдхорна
Ваня Острева – флейта
Христо Студентков от Плевен – обой
Станчо Кукудов от Габрово – ударни инструменти
Радинка Иванова – цугтромбон и туба

Ръководители на Мажоретния състав са били :
Пепа Генчева
Павлина Желева

Постановки са поставяли хореографите:
Милен Рачев от Русе;
Найден Шулеков от София;
Росен Методиев от Бургас.

През 1986г. се провежда Преглед на професионалните духови оркестри в гр.Сливен, организиран от Комитета за култура и Съюза на българските музикални и танцови дейци, на който оркестъра прави много добро представяне по оценка на журито.
1987г. – участва в Първото надсвирване на младежки духови оркестри в гр.Вършец, където професионалното жури му присъжда Първа награда, а маестро Ангел Ангелски, удостои с наградата за най-добър млад диригент.
Следват концерти в Габрово, Попово, Търговище, гр.Бяла /Русенско/, покана за участе в новогодишната програма на Българската Национална Телевизия. Снимките са направени в зала “Фествална” гр.София.
1988г. – учатие в Празниците на духовите оркестри в Ботевград и посрещане на дипломатическия корпус. Участие в Международните празници на духовите оркестри Велинград. Участе в Празниците на духовите оркестри в Севлиево.
1889г. – участие в Международния конкурс за духови оркестри гр.Ястжембие в Полша. Участват оркестри от 12 държави. Оркестъра печели Втора награда в конкурсната програма и втора награда в конкурсния дефилир съвместно с част от мажоретния състав и е първият български оркестър, награден на този конкурс. Същата година реализира успешно концертно турне в гр.Глайсдорф и гр.Грац в Австрия. Част от мажоретния състав участва в Световния конкурс за мажоретки в гр.Нагоя – Япония, където печели Специалната награда на публиката.
1990-1991г. – концерти в Михайловград /Монтана/, Карлово, Казанлък, Балчик, Албена, Велинград.
1991г. оркестърът представи България на Международния фестивал “ЕВРОФАНФАРИ” гр.Вилфранж дьо Руерг – Франция, който се провежда под патронажа на Жак Делор – председател на Европейската комисия. Във фестивала участват оркестри от 26 европейски страни.
През 1992г. ръководството на Читалища “Развитие” взема решение поради финансови затруднения да преустанови дейността на Школата за обучение по духови и ударни инструменти.
През 1993г. оркестърът участва в международния фестивал в гр.Памие – Франция. След завръщане от турнето участва в откриването на Световно първенство по ханбал в Габрово и Детско – юношеският духов оркестър преустановява своята дейност.


Празници на духовите оркестри – Севлиево

По решение на Изпълнителния комитет на Общински Народен Съвет гр.Севлиево и съорганизатор Съюзът на българските музикални и танцови дейци във връзка с отбелязване на 100 годишнината от първите организирани изяви на духов оркестър в града, да се създадат Празници на духовите оркестри, които да се провеждат през година в рамките на Севлиевския есенен панаир.
Празници на духовите оркестри “Севлиево’86” – участват Централния духов оркестър на Българската народна армия, оркестри от В.Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево и детско-юношески духови оркестъри с мажоретни състави от Севлиево и Велинград. Репортажи от Празниците се излъчват по Българската Национална Телевизия и Българското Национално Радио.
От 1989г. по предложение на Ангел Ангелски в ЕСПУ “Цв. Ганев”/днес СОУ “В. Левски”/ е създадена паралелка с усилено изучаване на музика. В нея учат деца от Детско – юношеския духов оркестър, като по този начин се изгражда като система за обучение на музиканти. /Школа за обучение по духови и ударни инструменти, музикална паралелка за Средно образование и Детско–юношески духов оркестър./ Музикалната паралелка просъществува до 1995г. В нея се обучават много музиканти, 6 от които продължават във висше музикално училище, а други започват работа в Духовия оркестър като оркестранти.
1990г. Духовия оркестър е обединен със съществуващия до тогава Естраден оркестър като от двата колектива е образуван Естрадно – духов оркестър “Севлиево”. Тази форма се оказа много актуална, поради това, че дава възможност за широко жанрово разнообразие. По този начин оркестърът изгради свой собствен звук и стил и успя да се изгради като първокласен оркестър, признат в цялата страна са.

Съставът на оркестъра сега е:
Ваня Острева –флейта;
Пламен Драшков - кларинет;
Христо Савов - кларинет;
Пламен Павлов - кларинет;
Христо Василев – алт- саксофон;
Илко Илиев – алт – саксофон;
Владимир Кънчев – тенор - саксофон;
Иван Зъбарев – баритон-саксофон;
Виталий Щерн – тромпет;
Николай Рушанов – тромпет;
Стойко Раднев – тромпет;
Александър Борисов – тромпет;
Марин Стоянов – тромпет;
Георги Донев – цугтромбон;
Пламен Григоров – цугтромбон;
Ивайло Добрев – басфлигорна и тромбон;
Огнян Косев – туба;
Красимир Марков – туба;
Михаил Матев - китара;
Огнян Тюлюмбаков – бас-китара;
Митко Филипов и Кемал Кемалов – ударни инструменти.

И несъмнено най-голямото богатство на оркестъра са солистките:
Нора Николаева – ученичка на Ирина Чмихова
и Христина Ботева – народна певица на северняшки песни с много записи в БНР и БНТ.
Клавирист и озвучител на Оркестъра е Светослав Христов.

Последните години в оркестъра са работили: Пламен Кунев – кларинет;
Румен Петков – кларинет;
Феим Акифов – саксофон;
Ваня Иванова – валдхорна;
Стилян Коев –тромпет;

Радинка Иванова - цугтромбон;

Румен Милев – цугтромбон;
Преслав Николаев – цугтромбон;
Димитър Михайлов – баритон;

Веселин Пейков – ударни инструменти;

Сабри Татарлъоулу – ударни инструменти;
Цветан Цонев – китара;
Иван Райков – бас-китара;
Стефан Косев – бас-китара.
Николай Колев - клавирист и озвучител.

Репертоарът на оркестъра включва от традиционните маршове и пиеси за духов оркестър до стандарти от джаза, както и от обработени фолклорни песни до изпълнения от мюзикъли, оперети и популярната музика.
През 1994г. оркестърът записа за Българското национално радио 40 минутна програма от обработени песни специално за оркестъра и солистите Христина Ботева и Пламен Драшков, анжиментите са на Христо Тонев, Христофор Раданов и Ангел Ангелски, както и сюита от стари градски песни, обработена от Доцо Вътков със солисти Нора Николаева и Митко Филипов.
През 2001г. същите песни бяха филмирани от БНТ в два филма в предаването “От дума на дума”.
От 2000г. към оркестъра работят и Младежка формация за бек-граунд вокали с вокален педагог Ваня Ангелска, както и балетна формация “Танц студио-S” с ръководител Нели Ханчева.
Особено ползотворно е сътрудничеството с композитора Жул Леви, който е и автор на музикалната емблема на Севлиево, песента “Бунтовен град на горди възрожденци” по текст на поета Петко Братинов. Маестро Жул Леви е направил много обработки и аранжименти специално за оркестъра, солистите и бек-граунд формацията, които допринесоха най-много за изграждането на собствен стил и звучност.

Солисти на Естрадно-духов оркестър „Севлиево” са били:
- кларинетистите проф. Петко Радев, Данчо Радевски и Илия Илиев;
- джаз изпълнителите Людмил Георгиев, Стефка Оникян и Восил Петров;
- изпълнителите на популярна музика Йорданка Христова, Орлин Горанов, Ваня Костова;
- оперните и оперетните изпълнители Анелия Шуманова, Мария Кабакчиева, Пламена Ненова, Арон Аронов и Орлин Павлов;
- народните певци Янка Рупкина, Илия Аргиров, Даниел Спасов, Милен Иванов и Христо Косашки.
В този състав са изнасяни концерти в София, Варна, Бургас, В. Търново, Ловеч, Габрово, Сливен, Ботевград, гр. Бяла, Велинград, Троян, Дряново, Котел, Априлци, Казанлък, Карлово, Оряхово и всички населени места на Община Севлиево.

Незабравими ще останат концертите в София:
- в Сатиричния театър по случай 80 годишнината на актрисата Стоянка Мутафова;
- в зала “Света София” по случай 100 год. от създаването на СБМТД – концерт , съвместно с Камерен ансамбъл “Софийски солисти”, “Мистерия на българските гласове”, “Колегиум музикум – Банкя” и хор “Христина Морфова”;
- в зала 2 на НДК - самостоятелен концер за Севлиевското землячество;
- участие в Националния фестивала на духовите оркестри “Пролетна фиеста”, на който оркестъра получи специалната награда на Столична община.
- концертите в Беларус, послучай 60 год. от победата над фашизма.
- концертите във Фестивалния комлекс и Спортната палата във Варна.
- на националният ловен събор в м. „Узана” 2008 г. - проведен под патронажа на президента Първанов.
- 2009 г. - Концерт – 95 г. от рождението на Борис Машалов, заснет и излъчван по БНТ и Сателитния канал;
- и др.

Този творчески подем на оркестъра продължава с концерти, записи, снимки за БНТ. 2005 година беше заснет и излъчен по Канал 1 и Сателитния канал, филмите за оркестъра “Музика край Росица” и „Незабравени песни” с участието на вокалната студия „Децата на Севлиево”.

Благодарение на подкрепата от Общинското ръководство и фирмите, които подпомагат тази дейност, една традиция продължава да се развива в Севлиево вече втори век.

Уч.орк. на Стефан Хаджийонков 1928 - 44 г.


Основателите 1960 г.


Д. Лалов - 1960 г.


Д. Лалов - 1960 г.


П. Кофетаров - 1980 г.


П. Кофетаров - 1980 г.


П. Кофетаров - 1980 г.


25 г. - концерт - 1985 г.


ДЮДО - 1985 г.


П. Николов - 1985 г.


пл. Свобода - 1985 г.


След концерта 25 г.


Прегледи Сливен -
1986 г.


Първи празници - 1986 г.


Първи празници - сборно изпълнение - 1986 г.


Вършец - 1987 г.


Концерт - Унгария -
1987 г.


Унгария - 1987 г.


Концерт пред хотел Росица - 1989 г.


Пролетен концерт -
1989 г.


Пролетен концерт -
1989 г.

Сборно изпълнение - 1990 г.
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov
Ангел Ангелски - диригент Състав