от СБК
(2005 г.)
от проф.
Стефан Данаилов
министър на
културата
от областен управител
Ц. Цветанов
(2005 г.)
от Съюза на българските композитори
(СБК)
(2000 г.)
от
Сергей Станишев
(2006 г.)
от

Йовко Йовков

народен представител
(2005 г.)
от
Йордан Стойков
кмет на Община
Севлиево
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov