Международен конкурс за духови оркестри "Златна лампа" -
Ястжембие Здруй, Полша, през 1989 г.
“Златна лира” от Съюза на бълг. муз. и танцови дейци – по повод 45 години от основаването на Оркестър “Севлиево”, и “Златна лира” за диригента Ангел Ангелски за високи творчески постижения и 20 години като ръководител на Оркестъра.
"Еврофанфари"
Вил-Франш
дьо Руерг -
Франция, 1991г.
Орден
“Кирил и Методий” –
ІІ степен връчен по повод
25 години от основаването на Оркестъра.
“Почетен знак” на
Община Севлиево за високи художествени постижения и по повод 120 години от основаването на първия духов оркестър в Севлиево.
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov
Ангел Ангелски - диригент Състав