Нора Николаева Трифонова (Бали)

През 1973 г. става лауреат на конкурса „Тромбата на Вили”.

На шестнайсет годишна възраст се явява на изпит пред „Държавна атестационна комисия за категоризация” и получава най-високата, първа солистична категория, с която минава на професионално ниво.

От 1972 г. до 1975 г. работи на хонорар като нещатен сътрудник в Радио „София”, редакция „Народно творчество”, където записва песни.

През 1977 г. постъпва и учи пеене в Естраден отдел на Българска държавна консерватория при именитата Ирина Чмихова.

През 1982 г. е солистка и една от основателите на Естраден оркестър „Севлиево” който става щатен към Община Севлиево.

От 1989 г., след обединяването на естраден и духов оркестри, става солистка на Естрадно-духов оркестър „Севлиево” с диригент Ангел Ангелски.

През 2000 г. - наградена със златна значка от Съюза на българските музикални и танцови дейци.

През 2008 г. е наградена с най-високата награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци – „Златна лира” за високи художествено-творчески постижения.

Също през 2008 г., с решение № 86 на Общински съвет гр. Севлиево, е наградена с „Почетен знак – Севлиево” за постигнати високи творчески резултати в областта на духовния живот на Община Севлиево.

Нора Николаева има редица изяви в чужбина. Участвала е в съвместни концерти с известни имена като: Боян Иванов, Мустафа Чаушев, Христо Кидиков, Благовест и Светослав Аргирови, Росица Горанова, Емил Димитров, Стефка Оникян, Тони Димитрова, Васил Петров, Орлин Горанов, Йорданка Христова, Янка Рупкина, Христина Ботева, Христо Косашки, Даниел Спасов, Маргрет Николова, Ваня Костова и др.

Нора е жанрово разнообразен изпълнител, приятел на хората с високо чувство за хумор.

Живот изпълнен с музика и мечти за музика.

Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov