Ваня Стоянова Острева

Родена на 16.09.1965 год. в гр.Севлиево /зодия Дева/. През 1984 год. завършва Средно музикално училище „Проф. Веселин Стоянов” гр. Русе, специалност флейта.

От същата година започва работа в Естрадно-духов оркестър „Севлиево” като оркестрант.

През периода 1989 – 1995 год. преподава в музикална паралелка към ЕСПУ „Цвятко Ганев”гр. Севлиево, днешното СОУ „Васил Левски”, там учениците и бяха флейтовата група на съществуващия тогава Детско-юношески духов оркестър. Този оркестър е участвал на регионални, национални конкурси и фестивали от където има много награди.

От 2007 год. работи с деца от І до ХІІ клас с преподаване на блок флейта и флейта, което е част от проект за Ранно музикално обучение по духови инструменти. Тези деца свирят в ансамбъл с ударни инструменти и участват в концертите на Община Севлиево и региона.

Понастоящем е студент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – специалност „Педагогика на обучението по музика”.

Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov