Тук са представени откъси от различни музикални произведения, които са включени в наши CD. Записите са правени по време на концерти. Ако ви интересуват можете да се свържите с нас.
Народни хора (откъси)
“Севлиевско хоро”
музика: Христофор Раданов
“Дунавско хоро”
музика: Дико Илиев
“Билка” - дайчово хоро
музика: Дико Илиев
“Ръченица № 1”
музика: Дико Илиев
“Спомен за Дико Илиев”
музика: Хр. Раданов
“Добруджанско хоро”
музика: Дико Илиев
“Майски цветя” - право хоро
музика: Дико Илиев
“Дългата”
музика: Васил Първанов
“Игривата циганка” - дайчово хоро
музика: Дико Илиев
“Александрийка” - право хоро
музика: Дико Илиев
“Моята годеница” - еленино хоро
музика: Андрей Врачански
“Пролетни мечти” - право хоро
музика: Йордан Змейски
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov