Тук са представени откъси от различни музикални произведения, които са включени в наши CD. Записите са правени по време на концерти. Ако ви интересуват можете да се свържите с нас.
Забавни песни (откъси)
“Една българска роза”
музика: Димитър Вълчев
текст: Найден Вълчев
аранжимент: Жул Леви
изпълняват: Нора Николаева и Бек-граунд формация
“Песен моя, обич моя”
музика: Йосиф Цанков
аранжимент: Жул Леви
изпълнява: Нора Николаева
“Нашата мила страна”
музика: Димитър Петков
текст: Найден Вълчев
аранжимент: Жул Леви
изпълняват: Нора Николаева, Арон Аронов и Бек-граунд формация
“Сребърни ята”
музика и текст: Георги Минчев
аранжимент: Ангел Ангелски
изпълняват: Бек-граунд формация
“Аз съм сила и нежност”
музика: Янко Миладинов
солист: Йорданка Христова
“Янтра”
музика: Морис Аладжем
солист: Йорданка Христова
“Забрави”
музика: Пинтучи
солист: Йорданка Христова
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: 5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com
www.sevlievo-orchestra.com
Дизайн: Аvramov