Тук са представени откъси от различни музикални произведения, които са включени в наши CD. Записите са правени по време на концерти. Ако ви интересуват можете да се свържите с нас.
Народни песни (откъси)
“Елено моме”
обработка: Христофор Раданов
солист: Христина Ботева
“Заспал Петър”
обработка: Хр. Тонев
солист: Хр. Ботева
“Зън, зън Ганке ле”
обработка: Ангел Ангелски
солист: Плaмен Драшков
“Либе Петрано”
обработка: Хр. Тонев
солист: Пламен Драшков
“Овчарче мило байново”
обработка: Хр. Тонев
солист: Пламен Драшков
Из сюитата “Петричките моми”
музика: Жул Леви
солист: Христина Ботева
“Станке ли, голям дяволе”
обработка: Хр.Тонев
солисти: Христина Ботева и Пламен Драшков
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov