Новогодишни концерти – декември 2006 год.
Концерт в Сатиричен театър „Алеко Константинов” – София – 02.05.2006 год.
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov