Концерт на откритa естрадa 19.04.2007 г. - концерт в Морската градина – Варна 1 май 2006 год. - концерт в „Борисовата градина” – София
Концерт послучай “45 години оркестър – “Севлиево", от които 20 с диригент А. Ангелски” - 29.11.2005 г.
с гост-солисти Й. Христова, Стефка Оникян и Арон Аронов.
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov