28.02.2007 г. - поздравителен концерт с Й. Христова
28.06. – 02. 07.2007 г. – концертно турне в Република Беларус и участие във фестивала
„Венец на дружбата” – гр. Бобруиск
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov