Концерт послучай “45 години оркестър –“Севлиево", от които 20 с диригент А.Ангелски” - 29.11.2005 г.
с гост-солисти Й. Христова, Стефка Оникян и Арон Аронов.
Новогодишни концерти – декември 2006 год.
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov