Коцертно турне на Оркестър „Севлиево” и неговите солисти в гр. Легионово – Полша, 22 – 25 май 2008 г.
Коцертно турне на Оркестър „Севлиево” и неговите солисти в гр. Легионово – Полша, 22 – 25 май 2008 г.
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov